Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS426
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện
- Nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý.
Bước 2: Kiểm tra báo cáo tự đánh giá của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bước 3: Thông báo cho cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý biết hồ sơ được chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện.
Bước 4: Gửi công văn (kèm theo hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng) đề nghị Giám đốc Sở tổ chức đánh giá ngoài và thông báo cho cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý được đánh giá ngoài biết.
Bước 5: Báo cáo Chủ tịch UBND huyện, xã và Sở GDĐT về danh sách các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý hoàn thành báo cáo tự đánh giá được chấp nhận đánh giá ngoài.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30.
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Bản đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.
Báo cáo tự đánh giá và các văn bản, tài liệu, thông tin, minh chứng kèm theo.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục phổ thông đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS426
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22