Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS429
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH & CN
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
+ Sáng : Từ 7h đến 11h30.
+ Chiều : Từ 13h đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
(1) Đối tượng thành lập doanh nghiệp KH & CN hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả KH & CN được sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc sở hữu hợp pháp công nghệ để trực tiếp sản xuất thuộc các lĩnh vực:
- Công nghệ thông tin - truyền thông, đặc biệt là công nghệ phần mềm tin học;
- Công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế;
- Công nghệ tự động hóa;
- Công nghệ vật liệu mới, đặc biệt là công nghệ nano;
- Công nghệ bảo vệ môi trường; công nghệ năng lượng mới;
- Công nghệ vũ trụ;
- Và một số công nghệ khác do Bộ KH & CN quy định.
(2) Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo và làm chủ hay sở hữu hợp pháp công nghệ.
Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực trong trường hợp hồ sơ được gởi qua đường bưu điện);
Các văn bản xác nhận quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH & CN (sao y bản chính);
Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi để thành lập doanh nghiệp KH & CN của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (đối với tổ chức KH & CN công lập);
Dự án sản xuất, kinh doanh, trong đó những nội dung liên quan đến kết quả KH & CN là cơ sở đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH & CN (đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả KH & CN).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS429
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22