Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS430
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ xin sửa đổi, bổ sung và cấp lại (do bị rách, nát, bị mất hoặc bị tiêu hủy) giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN.
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho doanh nghiệp KH & CN.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
+ Sáng : Từ 7h đến 11h30.
+ Chiều : Từ 13h đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN bị mất, doanh nghiệp KH & CN có trách nhiệm khai báo với cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi mất và thông báo ít nhất 03 (ba) lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo lần cuối, doanh nghiệp đăng ký cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN
+ Đối với đề nghị cấp lại:
(1) Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
(2) Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị rách, nát: Bản chính giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN.
(3) Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị mất: Văn bản, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã thông báo việc mất giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN trên phương tiện thông tin đại chúng.
(4) Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị tiêu hủy: Nêu rõ lý do trong văn bản đề nghị cấp lại.
+ Đối với đề nghị bổ sung, sửa đổi:
(1) Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
(2) Bản chính giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN.
(3) Văn bản, tài liệu chứng minh về sự thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực hợp pháp).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS430
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21