Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS479
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ủy nhiệm Chi cục Phát triển nông thôn).
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành liên quan.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian giải quyết tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 08 ngày.
- Thời gian giải quyết tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 07 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt hoặc văn bản thông báo về lý do không được phê duyệt.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi được sự chấp thuận chủ trương, doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân xây dựng Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn gửi Chi cục Phát triển nông thôn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trong ngày nếu nhận hồ sơ trực tiếp, Chi cục Phát triển nông thôn kiểm tra mức độ đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu đơn vị nộp hồ sơ hoàn thiện đầy đủ nếu hồ sơ còn thiếu.
+ Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan thẩm định trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn.
Trường hợp Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn không được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp PTNT thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho doanh nghiệp hoặc đại diện của nông dân.
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
+ Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp với quy hoạch của địa phương về: Phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng đất; tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; nông thôn mới và các quy hoạch khác.
- Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, phù hợp với loại cây trồng và đảm bảo phát triển bền vững.
- Có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng sau đây:
+ Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân;
+ Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân;
+ Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân;
+ Liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân.
* Mẫu hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (theo phụ lục I Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
- Quy mô diện tích của cánh đồng lớn:
Quy mô diện tích tối thiểu của cánh đồng lớn theo từng nhóm cây trồng chính như sau:
+ Đối với cây ngắn ngày: Nhóm: 10 ha cây rau;Nhóm cây ngắn ngày (lúa, bắp, đậu) và mì, mía:50 ha;
+ Yêu cầu diện tích xây dựng cánh đồng lớn phải liền vùng, liền thửa; trong vùng sản xuất tập trung.
+ Đối với nhóm cây công nghiệp, cây ăn quả: Nhóm cây xoài, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, chuối, mít, thanh long…):50 ha; Nhóm cây công nghiệp (cà phê, điều, ca cao, cao su…): 50 ha; Cây tiêu: 20 ha.
(2). Tiêu chí khuyến khích
a- Có hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất khác đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.
b- Quy mô lớn tập trung và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; công nghệ tiên tiến (sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, Global GAP…) và có cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất.
c- Các tiêu chí khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nếu thấy cần thiết.
Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (theo mẫu quy định tại phụ lục 4).
Dự án cánh đồng lớn;
Giấy phép kinh doanh quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh có điều kiện (bản có công chứng);
Thông tin về năng lực sản xuất, tiêu thụ nông sản của tổ chức đại diện nông dân.
Số bộ hồ sơ: 07 bộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề cương Dự án cánh đồng lớn
Tải về
Đơn đề nghị phê duyệt chủ trương xây dựng Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt dự án, hoặc phương án cánh đồng lớn - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS479
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25