Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS485
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Công chứng viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không quy định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại tổ chức hành nghề công chứng.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực không quá hai (02) ngày làm việc).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao đã được chứng thực.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực.
Bước 2: Công chứng viên xem hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tiến hành chứng thực trong ngày làm việc.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ công chứng viên hướng dẫn bổ sung khi đầy đủ tiến hành chứng thực.
+ Trường hợp hồ sơ phức tạp công chứng viên viết phiếu hẹn.
+ Trường hợp không hợp lệ công chứng viên trả hồ sơ và thông báo lý do.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Bản sao cần chứng thực.
Xuất trình bản chính để công chứng viên kiểm tra đối chiếu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 2.000 đồng/trang; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản

0
18