Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS487
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong đó thời gian để các thành viên Hội đồng tư vấn xem xét, có ý kiến là 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
+ Chuyển hồ sơ đến thư ký Hội đồng tư vấn.
Bước 3: Thư ký hội đồng tư vấn kiểm tra, sắp xếp hồ sơ; đề nghị bổ sung khi hồ sơ sai lệch (nếu có) bằng văn bản hoặc điện thoại trực tiếp (05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ). Trình hồ sơ đến Hội đồng tư vấn xem xét, có ý kiến. Tổng hợp ý kiến trình Giám đốc Sở Xây dựng ký quyết định, chứng chỉ (trường hợp không cấp có văn bản trả lời cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ biết rõ lý do).
Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, người được cấp chứng chỉ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện chung:
+ Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
+ Có đạo đức nghề nghiệp; có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và nộp lệ phí theo quy định.
- Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:
+ Đáp ứng các quy định theo điều kiện chung;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
+ Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 05 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 05 công trình hoặc 05 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
- Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư:
+ Đáp ứng các quy định theo điều kiện chung;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
+ Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 05 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 05 công trình.
- Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:
+ Đáp ứng các quy định theo điều kiện chung;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
+ Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 03 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 05 công trình được nghiệm thu bàn giao;
+ Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 03 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành);
+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu đính kèm (Phụ lục 01);
Ảnh màu cỡ 3cm x 4cm chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;
Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề;
Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đối với trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình).
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu đính kèm (Phụ lục 02). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng
Tải về
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 300.000 đồng/chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS487
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27