Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS582
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và sở, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ (số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa).
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định. Trong đó:
- Sở Nội vụ kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và dự thảo văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận và trả kết quả: 20 (hai mươi) ngày làm việc;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 10 (mười) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nội vụ (số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Nếu hồ sơ đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;
Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định; lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan trong trường hợp cần thiết;
Bước 3: + Đối với hồ sơ không đủ điều kiện, Sở Nội vụ có văn bản trả lời;
+ Hồ sơ hợp lệ: Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh;
Bước 4: Sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chuyển quyết định (02 bản gốc) và hồ sơ gốc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ để trả kết quả; Văn phòng UBND tỉnh phát hành quyết định đến các nơi nhận còn lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Áp dụng đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện.
Đơn xin thành lập hội của Trưởng ban vận động xin phép thành lập hội;
Quyết định công nhận Ban Vận động thành lập hội của sở, ngành quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động đối với hội cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa đối với hội cấp huyện (kèm danh sách trích ngang của những người trong Ban Vận động thành lập hội đã được công nhận);
Dự thảo điều lệ hội;
Lý lịch tư pháp của người đứng đầu (Trưởng ban) Ban Vận động thành lập hội;
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội;
Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có);
Danh sách hội viên đăng ký tham gia hội (có ký tên) hoặc kèm theo đơn;
Danh sách dự kiến Ban Lãnh đạo hội (Ban Chấp hành hội, Ban Thường vụ hội hoặc tên gọi khác), Ban Kiểm tra hội và dự kiến các chức danh lãnh đạo hội (Chủ tịch hội, Phó Chủ tịch hội, Trưởng ban và Phó Trưởng ban Ban Kiểm tra hội, Tổng thư ký…);
Văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ (đối với trường hợp nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền);
Sơ yếu lý lịch và lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến đứng đầu hội (Chủ tịch hội);
Văn bản thống nhất: Về chủ trương, dự kiến Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra, các chức danh lãnh đạo, phương hướng (nếu có), nhiệm vụ và dự thảo điều lệ hội của sở, ngành quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động (đối với hội cấp tỉnh); UBND huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (đối với hội cấp huyện).
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (bản chính).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập hội - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS582
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
9