Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS604
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thành viên Hội đồng Thi Đua - Khen thưởng tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, tại tầng 05 trụ sở khối Nhà nước tỉnh, số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các cụm:
- Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tiếp nhận hồ sơ các cụm và tổng hợp xin ý kiến thành viên: 05 (năm) ngày làm việc;
- Thành viên có ý kiến: 09 (chín) ngày làm việc;
- Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổng hợp ý kiến thành viên và tham mưu văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 07 (bảy) ngày làm việc;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 (ba) ngày làm việc;
- Thông báo kết quả cho các cụm: 01 (một) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng, kèm theo hiện vật khen thưởng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cụm trưởng các cụm thi đua làm hồ sơ đề nghị khen thưởng của cụm.
Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để nộp hồ sơ, tại tầng 05 trụ sở Khối Nhà nước, số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 15/2 hàng năm:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Bước 3: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổng hợp hồ sơ và gửi xin ý kiến thành viên Hội đồng Thi Đua - Khen thưởng tỉnh, thành viên UBND tỉnh.
Bước 4: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổng hợp ý kiến thành viên. Tham mưu văn bản khen thưởng trình Chủ tịch UBND tỉnh.
Bước 5: Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định khen thưởng.
Bước 6: Sau khi có kết quả khen thưởng, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) sẽ thông báo cho các cụm trưởng biết và gửi thư mời các đơn vị được khen thưởng đến dự lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước và nhận thưởng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.
Tờ trình;
Danh sách (kèm file);
Biên bản suy tôn của cụm;
Báo cáo thành tích của các tập thể được khen thưởng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24