Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS93
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Phòng số 2) tại Sở Giao thông Vận tải, số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định thì có ý kiến trả lời bằng văn bản trường hợp cần kéo dài thời gian xem xét, Sở Giao thông Vận tải phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và thời gian cần kéo dài thêm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân khi xây dựng công trình kè, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung
Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế
Bước 4: Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định thì có ý kiến trả lời bằng văn bản trường hợp cần kéo dài thời gian xem xét, Sở Giao thông Vận tải phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và thời gian cần kéo dài thêm
Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ, nhận kết quả.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng: Từ 07h đến 11h30;
- Chiều: Từ 13h đến 16h00
Văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (khu quốc lộ đường bộ, đường thủy) cho ý kiến thỏa thuận. Nội dung văn bản phải ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình
Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia
Ngoài quy định trên, hồ sơ phải có các tài liệu theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể sau đây:
Đối với công trình kè, công trình chính trị:
. Bản vẽ thể hiện hướng và các kích thước của công trình, phần công trình nhô từ bờ ra ngoài.
. Đối với thi công nạo vét luồng:
. Bình đồ, các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định vị trí nạo vét, đổ đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa theo (Mẫu số 4)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ý kiến chấp thuận xây dựng trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS93
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20