Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS98
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở; Chánh Thanh tra Sở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, địa chỉ: F262 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: - Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền thì phải thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự thủ tục của Luật Khiếu nại, tố cáo.
- Đối với đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi nhận lời tố cáo và các tài liệu chứng cứ liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ tiếp dân; biên bản làm việc
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với người tố cáo:
+ Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy tiếp công dân và thực hiện theo sự chỉ dẫn của người tiếp công dân.
+ Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo của mình và ký xác nhận vào nội dung đã trình bày.
+ Được hướng dẫn giải thích về việc thực hiện quyền tố cáo.
+ Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người tố cáo cùng một nội dung
Bước 2: Đối với cán bộ xử lý:
+ Tiếp nhận đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung tố cáo (thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai).
+ Hướng dẫn công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tố cáo.
+ Xử lý tố cáo.
+ Phải giữ bí mật cho người tố cáo; không được tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và các thông tin có hại cho người tố cáo
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
Yêu cầu công dân đến tố cáo phải xuất trình giấy tờ tùy thân; trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó;
Người tố cáo phải có đơn hoặc trình bày nội dung tố cáo và ký xác nhận (đơn phải ghi rõ ngày tháng, năm, khiếu nại, tố cáo; ghi rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo và người bị tố cáo)
Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc tố cáo do công dân cung cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tố cáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tố cáo - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS98
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [1]

1
27