Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS99
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở; Chánh Thanh tra Sở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Làm việc trực tiếp tại Văn phòng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, địa chỉ: F262 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là không quá 30 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp (liên quan đến nhiều lĩnh vực) thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể dài hơn nhưng không quá 45 ngày (không kể ngày nghĩ theo quy định), kể từ ngày thụ lý giải quyết.
- Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với công dân:
- Người khiếu nại cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại
Bước 2: Đối với Sở Giao thông Vận tải:
- Trực tiếp làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có liên quan.
- Tiến hành thẩm tra xác minh.
- Tổ chức đối thoại với người khiếu nại và các đối tượng có liên quan.
- Ra quyết định và công bố quyết định giải quyết khiếu nại
Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại
Quyết định hành chính bị khiếu nại
Tài liệu khác có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn khiếu nại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết khiếu nại (lần 01) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS99
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [1]

0
25