Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-005335-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an Quận, Trung tâm y tế Quận, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban nhân dân phường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (theo quy định là 15 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 này
Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục.Trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất -kinh doanh bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu
Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (theo mẫu)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (có chứng thực)
Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ
Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bán lẻ gồm:
+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;
+ Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê mượn mặt bằng kinh doanh thời gian tối thiểu là 01 năm);
- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);
- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật:
a - Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy:
* Đối với cơ sở là doanh nghiêp:
- Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động Phòng cháy chữa cháy,
- Bản sao Biên bản kiểm tra an toàn Phòng cháy chữa cháy do phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố chứng nhận(có chứng thực)
* Đối với cơ sở là hộ cá thể, gia đình:
- Bản cam kết thực hiện các quy định về Phòng cháy chữa cháy ( chủ hộ tự lập, dựa vào chi tiết quy định tại Điều 4 Nghị định 35/CP)
b -Các tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm:
- Đối với rượu sản xuất trong nước: Bản sao hợp lệ ”Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do sở y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận.
- Đối với rượu nhập khẩu: Bản sao hợp lệ “ Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm ” do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm- doBộ y tế chứng nhận ;
c - Các tài liệu liên quan bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật:
- Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp đổi 50.000 đồng/giấy phép
Cấp mới - Đối với DN,HTX: 300.000đ/điểm SX-KD - Đối với hộ KD: 100.000đ/điểm KD
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
26