Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-005640-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch
Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định). Yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ
Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận ký và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” để trả cho tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện về địa điểm kinh doanh cần kiểm tra trước khi cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Điều kiện về địa điểm kinh doanh cần kiểm tra trước khi cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Dịch vụ internet, online games
Điều kiện về địa điểm kinh doanh cần kiểm tra trước khi cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Dịch vụ gas
Điều kiện về địa điểm kinh doanh cần kiểm tra trước khi cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Dịch vụ trọ
Thông báo của hợp tác xã về việc thay đổi địa điểm kinh doanh, địa chỉ trụ sở (theo mẫu)
Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi địa điểm kinh doanh, địa chỉ trụ sở hợp tác xã
Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh, địa chỉ trụ sở hợp tác xã
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
10.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận về thay đổi nơi đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở của hợp tác xã - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-005640-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23