Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-005648-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng cấp nếu dự án xây dựng là nhóm A
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng cấp nếu dự án là nhóm B, C
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nhà thầu nộp tại Bộ Xây dựng nếu dự án xây dựng là nhóm A; nộp tại Sở Xây dựng nếu dự án là nhóm B,C
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà thầu hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp tại Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng tùy theo nhóm dự án
Bước 2: Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ : kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ và đúng theo quy định thì tiến hành cấp Giấy phép cho nhà thầu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các giấy tờ, tài liệu khác của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự đối với trường hợp xin cấp giấy phép thầu lần đầu (trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có qui định khác). Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo qui định của pháp luật Việt Nam
Đơn xin cấp giấy phép thầu
Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp
Bản sao Giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp
Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu
Báo cáo tài chính được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo qui định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam)
Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hay hồ sơ chào thầu)
Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu
* Lưu ý: Đối với hồ sơ xin cấp Giấy phép thầu phát sinh trong 03 năm liền kề thì hồ sơ chỉ bao gồm các tài liệu sau:
- Đơn xin cấp giấy phép thầu.
- Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.
- Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hay hồ sơ chào thầu).
Số bộ hồ sơ: 03 (01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy phép thầu
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 2.000.000 đồng Việt Nam
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây dựng và cung cấp vật tư thiết bị công nghệ) - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-005648-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20