Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-005787-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (Sở Xây dựng: 15 ngày, lấy ý kiến các đơn vị liên quan: 5 ngày, trình Ủy ban nhân dân thành phố: 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức và cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Tổ Tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng. Tổ Tiếp nhận và trả hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định, lập biên nhận hồ sơ
Bước 2: Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định nội dung hồ sơ, kiểm tra thực địa, tham vấn, tổng hợp kết quả lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân ra quyết định.
Bước 3: Trả kết quả tại Tổ Tiếp nhận và trả hồ sơ
Tờ trình đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, các chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, văn bản pháp lý có liên quan
Đĩa mềm ghi đầy đủ các nội dung của đồ án theo đúng hệ tọa độ và độ cao của Nhà nước
Hồ sơ bản vẽ gồm:
- Bản đồ vị trí giới hạn nghiên cứu có liên quan đến các dự án quy hoạch kế cận; tỉ lệ 1/2000 – 1/10000;
- Bản đồ địa hình tỉ lệ phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch do đơn vị khảo sát có tư cách pháp nhân lập theo hệ tọa độ và cao độ của Nhà nước quy định;
- Bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng; tỉ lệ 1/500;
- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng có thể hiện hiện trạng của khu vực (địa hình) và hệ thống định vị tọa độ, cao độ Nhà nước và các kích thước định vị cần thiết, các hạng mục công trình xây dựng, tầng cao, khoảng lùi công trình, các mặt cắt ngang giao thông điển hình; nêu rõ vị trí, kích thước cụ thể của các đường dây, đường ống kỹ thuật. Tỉ lệ vẽ yêu cầu là 1/500; tỉ lệ in bản vẽ tùy thuộc vào quy mô công trình
- Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (tỉ lệ 1/500) gồm:
• Quy hoạch chiều cao: cốt nền thiết kế tại các điểm giao lộ, ranh giới sử dụng đất và các điểm quan trọng khác;
• Quy hoạch hệ thống thoát nước;
• Quy hoạch hệ thống cấp nước;
• Quy hoạch hệ thống cấp điện;
• Quy hoạch hệ thống cáp quang, thông tin liên lạc (nếu có);
• Tổng hợp đường dây đường ống.
- Bản vẽ thiết kế đô thị và các quy định xây dựng.
Báo cáo tổng hợp thuyết minh đồ án, trong đó nêu rõ việc nhận xét, đánh giá hiệu quả đầu tư, phương án tái định cư, số hộ bị giải tỏa. Trong vấn đề sử dụng đất phải nêu rõ giải pháp quy hoạch sử dụng đất, vấn đề tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng có phù hợp quy định hay không. Đối với phần hạ tầng kỹ thuật: thuyết minh rõ giải pháp tính toán đối với từng bộ môn hạ tầng kỹ thuật cũng như nêu rõ hướng tuyến, lưu vực thoát nước, điểm đấu nối, cửa xả và các vấn đề khớp nối với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật kề cận
Lưu ý:
- Tất cả các bản vẽ, thuyết minh đều có ký và đóng dấu của đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân.
- Riêng bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch có đóng dấu của tư vấn, chủ đầu tư, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố (trường hợp xét thấy cần thiết, Sở Xây dựng sẽ có yêu cầu lấy ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan có liên quan). 02 bản vẽ ký, đóng dấu; 01 bản vẽ ký, không đóng dấu.
- Đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, ngoài những nội dung trên cần bổ sung thêm: 01 bản vẽ Tổng mặt bằng quy hoạch (cũ) đã được phê duyệt, Quyết định phê duyệt (cũ), chủ trương cho phép điều chỉnh quy hoạch, nêu rõ lý do và nội dung điều chỉnh, so sánh ưu khuyết điểm so với quy hoạch đã được duyệt trước đó và mức độ thiệt hại (nếu có) đối với những hạng mục đã đầu tư do điều chỉnh quy hoạch.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch Tỷ lệ % của chi phí lập đồ án
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-005787-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22