Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-005795-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thông qua các thành viên trong Hội đồng do Sở Xây dựng chủ trì
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có nhu cầu cấp CCchứng chỉ hành nghề HN hoàn thiện hồ sơ theo muc 7 của Biểu này và nộp tại Sở Xây dựng
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung và hoàn thiện nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ theo quy định để cấp chứng chỉ hành nghề
Bước 3: Sở Xây dựng nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ theo điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề được quy định tại Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng. Nếu thông tin cung cấp chưa đầy đủ thì có thể báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề biết để bổ sung
Bước 4: Khi hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đáp ứng theo điều kiện được quy định, Sở Xây dựng lập danh mục tóm tắt hồ sơ năng lực gửi đến các thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề nghiên cứu và có ý kiến (thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được công văn của Sở Xây dựng)
Bước 5: Sở Xây dựng tổng hợp, cấp chứng chỉ hành nghề thông qua các ý kiến đề xuất, thực hiện nhập dữ liệu vào “phần mềm cấp chứng chỉ hành nghề ” theo quy định chung của Bộ xây dựng
Bước 6: Sở Xây dựng hoàn thiện chứng chỉ hành nghề và cấp cho công dân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Điều kiện chung:
- Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
- Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và đã nộp lệ phí theo quy định.
2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:
- Có các điều kiện quy định tại khoản 1;
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
- Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 05 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt;
3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư :
- Có các điều kiện quy định tại khoản 1;
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
- Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 05 công trình;
4. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (GSTC XDCT):
- Có các điều kiện quy định tại khoản 1;
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ), hoặc bằng tốt nghiẹp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
- Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công ít nhất 05 công trình được nghiệm thu bàn giao;
- Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật xây dựng có hiệu lực thi hành);
- Có Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cở sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận.
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu, kèm theo 03 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký
Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ hành nghề hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú đối với người không làm việc trong cơ quan, tổ chức
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng theo mẫu, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp; Người ký xác nhận chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 200.000 đồng Việt Nam
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-005795-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26