Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-005819-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có nhu cầu cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (CC KSĐG XD) hoàn thiện hồ sơ theo mục 7 của Biểu này và nộp tại Sở Xây dựng
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung và hoàn thiện nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ theo quy định để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Bước 3: Sở Xây dựng nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ theo điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng. Nếu thông tin cung cấp chưa đầy đủ thì có thể báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá biết để bổ sung
Bước 4: Khi hồ sơ cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đáp ứng theo điều kiện được quy định, Sở Xây dựng xem xét hồ sơ, cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, thực hiện nhập dữ liệu vào “phần mềm cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng" theo quy định chung của Bộ xây dựng
Bước 5: Sở Xây dựng hoàn thiện chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng và cấp cho công dân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ngoài việc đáp ứng các điều kiện của chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 còn phải đáp ứng các điều kiện:
- Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;
- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc được quy định) của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A;
- Đã tham gia khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng;
* Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, nếu đã có 10 năm liên tục tham gia, quản lý chi phí xây dựng và đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc được quy định) của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A.
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu
02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày xin đăng ký
Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
Chứng nhận tham gia khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 nếu đáp ứng đủ điều kiện thì hồ sơ đề nghị cấp tương tự hồ sơ chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn
Đơn đăng ký cấp CCHN giám sát thi công xây dựng công trình
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 200.000 đồng Việt Nam
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-005819-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
40