Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006024-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuỷ sản, Ủy ban nhân dân các Phường có liên quan
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận
Thời hạn giải quyết: 3-4 ngày làm việc (Theo quy định 04 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ phòng Kinh tế
Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế. Yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ
Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và Ủy ban nhân dân quận ký và trả hồ sơ tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân
Tờ khai đề nghị cấp phép khai thác hải sản
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (Bản sao có chứng thực)
Chứng minh nhân dân hộ khẩu (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đề nghị cấp phép khai thác thuỷ sản (đối với tàu cá dưới 20cv)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp đổi 20.000 đồng/giấy phép
Cấp mới 40.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006024-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22