Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006035-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuỷ sản, Ủy ban nhân dân các Phường có liên quan
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ “1 cửa” tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bộ phận trực tiếp xử lý
Bước 3: Chuyên viên kiểm tra hồ sơ.Trường hợp nếu hồ sơ cần bổ sung thì trả lại Tổ 1 cửa hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tổ chức, cá nhân để hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và Ủy ban nhân dân quận ký
Bước 5: Sau thời gian xử lý hồ sơ, chuyên viên trả hồ sơ tại bộ phận 1 cửa để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân
Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản
Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Đơn báo mất có xác nhận của cơ quan công an hoặc Giấy phép cũ (nếu đổi do rách giấy phép)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản (đối với tàu cá dưới 20cv)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006035-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
8