Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006068-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bàn sao được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ
Bước 4: Trình lãnh đạo ký
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả chứng thực bản sao cho công dân
Xuất trình bản chính
Bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 2.000đ/trang từ trang thứ ba trở lên thì mỗi trang thu 1.000đ/trang, tối đa không quá 100.000đ/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [217]
Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình điện, điện chiếu sáng - Đà Nẵng
Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực - Đà Nẵng
Cấp giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp - Đà Nẵng
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Đà Nẵng
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas) - Đà Nẵng
Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình mỏ khoáng sản rắn - Đà Nẵng
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Đà Nẵng
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) - Đà Nẵng
Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) - Đà Nẵng
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Đà Nẵng
Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Đà Nẵng
Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Đà Nẵng
Cấp giấy phép hoạt động vũ trường - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ - Đà Nẵng
Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh do thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho Tổ chức tín dụng được phép - Đà Nẵng
Cấp Giấy phép hoạt động in - Đà Nẵng
Cấp giấy phép khai thác thủy sản (Gia hạn) - Đà Nẵng
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Đà Nẵng
Cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia - Đà Nẵng
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thông thường; hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp phát triển nông thôn trên phương tiện là bảng, biển, panô có diện tích 40m2 trở lên - Đà Nẵng
Cấp giấy phép xuất bản bản tin - Đà Nẵng
Cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu vàng để gia công, tái xuất các sản phẩm vàng cho nước ngoài - Đà Nẵng
Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Thẩm định hồ sơ\Thẩm định hồ sơ dự án phân cấp - Đà Nẵng
Hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá, thay máy tàu mới của ngư dân - Đà Nẵng
Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản - Đà Nẵng
Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên; Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản - Đà Nẵng
Cho nhà xuất khẩu vay: Xoá nợ gốc\Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn… - Đà Nẵng
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ lãi\Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết - Đà Nẵng
Cho nhà xuất khẩu vay: Xoá nợ lãi\Trường hợp khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu - Đà Nẵng
Công tác tuyển dụng cán bộ - công chức loại A - Đà Nẵng
Giấy xác nhận hồ sơ nhập khẩu - Đà Nẵng
Thay đổi tên các chủ sở hữu công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp - Đà Nẵng
Thay đổi tên các chủ sở hữu của Công ty cổ phần trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp - Đà Nẵng
Thay đổi tên các chủ sở hữu của công ty hợp danh trong giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp - Đà Nẵng
Thay đổi tên doanh nghiệp trong giấy phép đầu tư - Đà Nẵng
Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp - Đà Nẵng
Thay đổi địa điểm của chi nhánh - Đà Nẵng
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Đà Nẵng
Thỏa thuận lắp đặt bảng quảng cáo - Đà Nẵng
Thỏa thuận thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc - Đà Nẵng
Cấp điện mới cho khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt qua công tơ 01 pha, 03 pha - Đà Nẵng
Đăng ký Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài - Đà Nẵng
Xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài - Đà Nẵng
Xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ - Đà Nẵng
Xác nhận đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng - Đà Nẵng
Xác nhận đơn để thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP - Đà Nẵng
Xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào - Đà Nẵng
Xin sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự - Đà Nẵng
Đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm quy định tại các phụ lục II và III của Công ước CITES và quy định tại nhóm IIA-pháp luật Việt Nam (trừ các loài thủy sinh) - Đà Nẵng
Đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm quy định tại nhóm IA - pháp luật Việt Nam không nằm trong phụ lục I CITES (trừ các loài thủy sinh) - Đà Nẵng
Đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm quy định tại phụ lục I - Công ước CITES và quy định tại nhóm IA - pháp luật Việt Nam (trừ các loài thuỷ sinh) - Đà Nẵng
Đăng ký hoạt động Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại - Đà Nẵng
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Doanh nghiệp Nhà nước - Đà Nẵng
Đăng ký hoạt động của Công ty Luật hợp danh - Đà Nẵng
Đăng ký hoạt động thành lập công ty nhà nước - Đà Nẵng
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Đà Nẵng
Đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần - Đà Nẵng
Đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh - Đà Nẵng
Đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) - Đà Nẵng
Đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân) - Đà Nẵng
Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp công ty cổ phần chuyển đối thành công ty Trách nhiệm hữu hạn) - Đà Nẵng
Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp công ty Trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần) - Đà Nẵng
Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại) - Đà Nẵng
Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với công ty nhận sáp nhập (Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại) - Đà Nẵng
Đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp (Trường hợp chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) - Đà Nẵng
Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) - Đà Nẵng
Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp hợp nhất công ty Cổ phần thành một công ty mới) - Đà Nẵng
Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với công ty nhận sáp nhập (Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại) - Đà Nẵng
Đăng ký kinh doanh đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập (trường hợp tách công ty Trách nhiệm hữu hạn để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại) - Đà Nẵng
Đăng ký nhân sự chủ chốt - Đà Nẵng
Đăng ký tạm dừng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư ngoài các khu công nghiệp - Đà Nẵng
Đăng ký tạm dừng thực hiện dự án đầu tư thực hiện ngoài các khu công nghiệp - Đà Nẵng
Đăng ký tặng, cho một phần quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân - Đà Nẵng
Đăng ký tặng, cho toàn bộ quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân - Đà Nẵng
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty nhà nước - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Đà Nẵng
Đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng Gấu (Gấu được nuôi trong môi trường có kiểm soát, trừ Gấu đang sinh sống trong môi trường tự nhiên) - Đà Nẵng
Đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, động vật hoang dã thông thường (trừ những loài thủy sinh) - Đà Nẵng
Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách (đối với hồ sơ thuộc diện thẩm tra) - Đà Nẵng
Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia tách - Đà Nẵng
Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình Công ty (đối với hồ sơ thuộc diện thẩm tra) - Đà Nẵng
Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình Công ty - Đà Nẵng
Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở hợp nhất (đối với hồ sơ thuộc diện thẩm tra) - Đà Nẵng
Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở hợp nhất - Đà Nẵng
Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở sáp nhập - Đà Nẵng
Đăng ký đối với các công ty thành lập trên cơ sở sáp nhập (đối với hồ sơ thuộc diện thẩm tra) - Đà Nẵng
Đề nghị Tổng cục Du lịch tái thẩm định xếp hạng lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao - Đà Nẵng
Đề nghị Tổng Cục Du lịch tái thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cao cấp - Đà Nẵng
Đề nghị Tổng Cục Du lịch thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cao cấp - Đà Nẵng
Đề nghị Tổng cục Du lịch xếp hạng lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao - Đà Nẵng
Điều chỉnh vốn đầu tư trong Giấy phép đầu tư - Đà Nẵng
Đổi chứng chỉ hành nghề Dược - Đà Nẵng
Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Đà Nẵng
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp vay vốn ngoại tệ - Đà Nẵng
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ gốc\Trường hợp khách hàng bị giải thể - Đà Nẵng
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ gốc\Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết - Đà Nẵng
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ gốc\Trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự - Đà Nẵng
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ lãi\Trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự - Đà Nẵng
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp - Đà Nẵng
Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh) - Đà Nẵng
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Đà Nẵng
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch - Đà Nẵng
Đăng ký hộ kinh doanh - Đà Nẵng
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh - Đà Nẵng
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Đà Nẵng
Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá dưới 20 CV - Đà Nẵng
Cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20 CV - Đà Nẵng
Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20CV - Đà Nẵng
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến - Đà Nẵng
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị - Đà Nẵng
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Đà Nẵng
Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ - Đà Nẵng
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ - Đà Nẵng
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Đà Nẵng
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá do hết hạn - Đà Nẵng
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán - Đà nẵng
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại - Đà nẵng
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để đỗ xe ô tô con, để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp - Đà nẵng
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà - Đà nẵng
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt - Đà nẵng
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng thi công các công trình xây dựng có quy mô lớn - Đà nẵng
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền - Đà nẵng
Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập - Đà Nẵng
Hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho học sinh, sinh viên - Đà Nẵng
Giải quyết hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo - Đà Nẵng
Giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến - Đà Nẵng
Giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 61% trở lên từ trần - Đà Nẵng
Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất - Đà Nẵng
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài-Đà Nẵng
Đăng ký bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi - Đà Nẵng
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác - Đà Nẵng
Chứng thực di chúc - Đà Nẵng
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản mà di sản là động sản- Đà Nẵng
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là đất, tài sản gắn liền với đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 - Đà Nẵng
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Đà Nẵng
Xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) - Đà Nẵng
Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục - Đà Nẵng
Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP - Đà Nẵng
Tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên - Đà Nẵng
Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp cho người tham gia kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam - Đà Nẵng
Hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày - Đà Nẵng
Xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình - Đà Nẵng
Xác nhận giải quyết hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo - Đà Nẵng
Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách - Đà Nẵng
Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần - Đà Nẵng
Xác nhận hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng - Đà Nẵng
Cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự - Đà Nẵng
Xác nhận hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán nhỏ - Đà Nẵng
Xác nhận hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại - Đà Nẵng
Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Đà Nẵng
Đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Đà Nẵng
Đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Đà Nẵng
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện - Đà Nẵng
Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với công ty nhận sáp nhập (Trường hợp hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới) - Đà Nẵng
Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với công ty nhận sáp nhập (Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác cùng loại) - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh - Đà Nẵng
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện - Đà Nẵng
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh các doanh nghiệp FDI - Đà Nẵng
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giải thể của doanh nghiệp/Chi nhánh/Văn phòng đại diện của doanh nghiệp FDI - Đà Nẵng
Xác nhận đầu tư - Đà Nẵng
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư - Đà Nẵng
Đăng ký và thẩm tra dự án đầu tư - Đà Nẵng
Đăng ký thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Đà Nẵng
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu: Áp dụng đối với từng loại thực phẩm của một cơ sở sản xuất và chưa được xác nhận nội dung quảng cáo hoặc sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bị hủy bỏ) - Đà Nẵng
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại:Sản phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực) - Đà Nẵng
Thẩm định hồ sơ dự toán di dời máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, hệ thống điện sản xuất - Đà Nẵng
Cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với các dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Đà Nẵng
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) vào chai - Đà Nẵng
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) vào ôtô - Đà Nẵng
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG - Đà Nẵng
Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện (sau đây gọi chung là Chi nhánh) của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại Đà Nẵng - Đà Nẵng
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình điện (ngoài các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV, điện chiếu sáng) - Đà Nẵng
Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) - Đà Nẵng
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Đà Nẵng
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) - Đà Nẵng
Cấp phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) - Đà Nẵng
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) - Đà Nẵng
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) - Đà Nẵng
Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) - Đà Nẵng
Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) - Đà Nẵng
Cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) - Đà Nẵng
Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Dịch vụ công trực tuyến mức 3)- Đà Nẵng
Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại - Đà Nẵng
Chứng thực tài liệu lưu trữ - Đà Nẵng
Tiếp nhận và bố trí cán bộ, công chức từ các cơ quan không thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý đến công tác tại các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng - Đà Nẵng
Điều động, tiếp nhận viên chức từ đơn vị sự nghiệp trong và ngoài thành phố đến công tác tại các cơ quan hành chính thuộc biên chế thành phố - Đà Nẵng
Thoả thuận tiếp nhận viên chức từ các cơ quan không thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lí đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện - Đà Nẵng
Thỏa thuận tiếp nhận công chức phường, xã từ tỉnh khác đến - Đà Nẵng
Tiếp nhận các đối tượng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực đến hợp đồng làm việc tại các đơn vị - Đà Nẵng
Nâng bậc lương thường xuyên - Đà Nẵng
Cử đi đào tạo đại học (đối với công chức phường, xã ) - Đà Nẵng
Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Đà Nẵng
Hồ sơ xét duyệt và đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - Phú Yên
Hồ sơ xét duyệt và đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - Phú Yên
Đăng ký thay đổi thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Đà Nẵng
Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ công chức viên chức do lập thành tích xuất sắc - Đà Nẵng
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006068-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22