Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006136-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công ty Quản lý sửa chữa công trình giao thông và thoát nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 7 Biểu này và nộp hồ sơ tại Công ty Quản lý sửa chữa công trình giao thông và thoát nước
Bước 2: Công ty Quản lý sửa chữa công trình giao thông và thoát nước tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả
Bước 3: Công ty Quản lý sửa chữa công trình giao thông và thoát nước nghiên cứu, giải quyết hồ sơ và trình Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp giấy phép thi công
Bước 4: Trả Giấy phép cho tổ chức, cá nhân
Công văn hoặc đơn đề nghị cấp giấy phép (BM-GTĐT- 16 Công ty)
Sơ đồ vị trí công trình
Biên bản kiểm tra, xác nhận vị trí đấu nối, biện pháp đấu nối được lập bởi cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thoát nước đô thị - Trung tâm quản lý thoát nước thuộc Công ty Quản lý sửa chữa công trình giao thông và thoát nước Đà Nẵng
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Văn bản giải trình biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên đường bộ
Văn bản giải trình biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công có xác nhận của Ban Quản lý dự án (trường hợp các công trình thi công đơn giản, không có thiết kế tổ chức thi công)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng thẩm định (đối với các công trình quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc văn bản cam kết đảm bảo chất lượng nước thải khi thải ra môi trường (đối với công trình không quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) kèm theo phiếu kiểm tra chất lượng nước thải do cơ quan có chức năng cấp khi xin phép đấu nối thoát nước (đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh đang hoạt động)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị dành cho công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh (BM-GTĐT-16 Cty)
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thi công đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị dành cho công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006136-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21