Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006267-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Nguyên - môi trường quận Thanh Khê - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Thanh Khê
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế quận Thanh Khê. Ủy ban nhân dân phường nơi có thửa đất đề nghị cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Đội kiểm tra quy tắc quận Thanh Khê (nếu có)
Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc (đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì bao gồm 35 ngày tính đến ngày giao Thông báo nghĩa vụ tài chính và 05 ngày tính từ ngày tiếp nhận Giấy nộp tiền vào ngân sách đến ngày giao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đối với trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì tính đến ngày giao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); không kể thời gian niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân phường, xã, nếu có
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công chức phường hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Bước 3: Cán bộ chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân quận ký, chuyển trả công chức phường
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu 04/ĐK),có xác nhận Ủy ban nhân dân phường về: nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất,tình trạng tranh chấp khiếu nại về đất đai,sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất
Văn bản ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nêu có)
Các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo khoản 1, 2 và 5 điều 50 luật đất đai năm 2003(khoản 1,2 và 5 điều 13 quyết định số103/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng). Nếu không có các loại giấy tờ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn nộp các giấy tờ xác định thời điểm sử dụng đất quy định tại khoản 2 điều 3 NĐ 84/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007
Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu 01-05/TSDĐ, 02 bản)
Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu 01-05/LPTB, 02 bản)
Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất (theo mẫu 01-05/CQSDĐ, 02 bản nếu đất có nguồn chuyển quyền)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mẫu 04/ĐK
Tờ khai lệ phí trước bạ(mẫu số:01-05/LPTB)
Tờ khai thuế chuyển quyền SDĐ(mẫu số: CQSDĐ (nếu đất có nguồn chuyển quyền)
Tờ khai tiền SDĐ(mẫu số01-05/TSDĐ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy 25.000.đ
Phí thẩm định + Dưới 100m2 : 150.000đ. + Từ 100 đến dưới 300 m2 : 250.000 đ +Từ 300 đến dưới 500 m2 : 400.000 đ + Từ 500 đến dưới 1000 m2 : 550.000 đ +Trên 1000m2 : 800.000đ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại phường - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006267-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29