Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006302-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và môi trường quận Thanh khê. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Thanh Khê
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế quận Thanh Khê. Ủy ban nhân dân phường nơi có thửa đất đề nghi chuyển mục đích sử dụng đất. Phòng Quản Lý Đô Thị quận Thanh Khê
Cách thức thực hiện: Công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận
Thời hạn giải quyết: 24 ngày làm việc tính đến ngày giao thông báo thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Bước 3: Cán bộ chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân quận ký và chuyển giao cho công dân, tổ chức
Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu 11/ĐK)
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Giấy xác nhận qui hoạch (nếu có thuộc thẩm quyền của sở xây dựng)
Giấy tờ xác định thời điểm sử dụng đất (nếu có)
Tờ khai tiền SDĐ (theo mẫu 01-05/TSDĐ, 02 bản)
Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu 01-05/LPTB, 02 bản)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chuyển mục đích SDĐ(mẫu số 11/ĐK)
Tờ khai lệ phí trước bạ(mẫu số 01-05/LPTB)
Tờ khai tiền sử dụng đất (mẫu số 01-05/TSDĐ)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006302-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33