Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006394-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cán bộ xã nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Kiểm tra hồ sơ
Bước 2: Viết giấy biên nhận hồ sơ
Bước 3: Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn
Bước 4: Sau khi giải quyết, Phòng chuyên môn chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cán bộ xã
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất đã được công chứng chứng thực
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: (nếu có) 7.500đ
Lệ phí địa chính 7.500 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006394-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn, Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21