Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006464-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan liên quan đến hồ sơ đang giải quyết
Cách thức thực hiện: Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp thực hiện thừa uỷ quyền của Ủy ban nhân dân ký chứng thực hợp đồng
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, trong trường hợp phức tạp cần xác minh thêm, thì thời gian chứng thực không quá 03 ngày làm việc. Trường hợp chứng thực tại nhà, chứng thực 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ bản sao và xuất trình bản chính, xem xét toàn bộ hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết, đối chiếu
Bước 2: Tiếp nhận (nếu đủ thủ tục), viết phiếu hướng dẫn (nếu chưa đủ thủ tục), trả hồ sơ và trả lời bằng văn bản (người yêu cầu chứng thực không đủ điều kiện quyền theo quy định của pháp luật)
Bước 3: Giải quyết hồ sơ, Cán bộ chuyên môn để công dân ký trước mặt vào hợp đồng, ghi vào sổ lưu chứng thực, đánh máy lời chứng, sau đó ký tắt vào tất cả các trang hợp đồng và trình lãnh đạo Phòng Tư pháp ký chứng thực
Bước 4: Sau khi lãnh đạo phòng ký chứng thực xong, Văn thư đóng dấu, cán bộ Tư pháp trả kết quả công dân
Phiếu yêu cầu chứng thực
Hộ khẩu, giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ khác thay thế
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai
Hợp đồng cho mượn nhà ở
Đối với trường hợp người yêu cầu chứng thực là người đại diện nộp các giấy tờ sau:
- Cha mẹ với con chưa thành niên: Hộ khẩu, giấy khai sinh
- Người giám hộ đối với người được giám hộ: Quyết định công nhận việc giám hộ
- Bản án của Toà án chỉ định người đại diện đới với người hạn chế năng lực hành vi dân sự
- Văn bản uỷ quyền của các thành viên từ đủ 15 tuổi lên trong hộ gia đình đối với nhà ở của hộ gia đình
Ngoài ra còn có thêm một số giấy tờ sau:
- Nhà thuộc sở hữu chung thì phải có văn bản đồng ý của sở hữu khác
Trường hợp các sỡ hữu chung chết, thì có thêm:
- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh hợp lệ khác (xuất trình bản chính với bản sao)
- Tờ khai di sản thừa kế
- Tờ thoả thuận về việc đồng ý chuyển dịch tài sản của các đồng thừa kế (thực hiện niêm yết 30 ngày tại địa phương)
Trường hợp bên giao kết hợp đồng, văn bản là pháp nhân phải có giấy tờ sau:
- Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh tư cách pháp nhân
- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận ngưòi đứng đầu pháp nhân hoặc Điều lệ của pháp nhân hoặc vản bản uỷ quyền đại diện pháp nhân
- Đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần còn phải có Điều lệ công ty hoặc biên bản của Hội đồng quản trị hoặc Nghị quyết của Đại hội cổ đông
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế của người đại diện
Trường hợp chứng thực nhà ở của người giám hộ, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người giám sát việc giám hộ
Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở không thể hiện rõ chủ sở hữu thì phải xuất trình giấy kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng hoặc các giấy tờ thay thế khác
Trường hợp thừa kế nhà ở:
- Giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản
- Di chúc, giấy chứng tử của người để lại di sản
- Giấy chứng tử và giấy tờ chứng minh quan hệ là người duy nhất hưởng di sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006464-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
12