Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006522-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, trong trường hợp phức tạp cần xác minh thêm, thì thời gian chứng thực không quá 02 ngày làm việc. Trường hợp chứng thực tại nhà, chứng thực 2 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ bản sao và xuất trình bản chính, xem xét toàn bộ hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết, đối chiếu
Bước 2: Tiếp nhận (nếu đủ thủ tục), viết phiếu hướng dẫn (nếu chưa đủ thủ tục), trả hồ sơ và trả lời bằng văn bản (người yêu cầu chứng thực không đủ điều kiện quyền theo quy định của pháp luật)
Bước 3: Giải quyết hồ sơ, Cán bộ chuyên môn để công dân ký trước mặt vào hợp đồng, ghi vào sổ lưu chứng thực, thu lệ phí, đánh máy lời chứng, sau đó ký tắt vào tất cả các trang hợp đồng và trình lãnh đạo Phòng Tư pháp ký chứng thực
Bước 4: Sau khi lãnh đạo phòng ký chứng thực xong, Văn thư đóng dấu, cán bộ Tư pháp trả kết quả công dân
Phiếu yêu cầu chứng thực
Hộ khẩu, giấy Chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy xác nhận độc thân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ khác thay thế của các bên hoặc của người được ủy quyền của các bên có ủy quyền
Giấy Chứng minh nhân dân của người làm chứng hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác
Hợp đồng tặng cho nhà
Trường hợp chứng thực tài sản của người chưa thành niên, bị mất năng lực hành vi dân sự, hận chế năng lực hành vi dân sự thì phải do cha mẹ hoặc người giám hộ làm đại diện và phải xuất trình các giấy tờ chứng minh là người đại diện theo pháp luật của người đó
Trường hợp tài sản chung thuộc sở hữu chung thì phải có văn bản đồng ý của sở hữu chung khác hoặc chủ sở hữu chỉ tặngc ho phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình
Trường hợp các sỡ hữu chung chết, thì có thêm:
- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh hợp lệ khác (xuất trình bản chính với bản sao)
- Tờ khai di sản thừa kế
- Tờ thoả thuận về việc đồng ý chuyển dịch tài sản của các đồng thừa kế (thực hiện niêm yết 30 ngày tại địa phương).
Trường hợp bên giao kết hợp đồng, văn bản là pháp nhân phải có giấy tờ sau:
- Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh tư cách pháp nhân.
- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận ngưòi đứng đầu pháp nhân hoặc Điều lệ của pháp nhân hoặc vản bản uỷ quyền đại diện pháp nhân
- Đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần còn phải có Điều lệ công ty hoặc biên bản của Hội đồng quản trị hoặc Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế của người đại diện.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở 20.000đ/ trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006522-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24