Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006530-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Cán bộ Phòng Tư pháp tại Bộ phận "một cửa" tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký
Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người yêu cầu chứng thực
Giấy tờ, văn bản gốc cần dịch và bản dịch mà người yêu cầu chứng thực sẽ ký vào đó
Bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài về thứ tiếng nước ngoài cần dịch
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006530-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
53