Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006539-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Cán bộ Phòng Tư pháp tại Bộ phận "một cửa" tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các bên hợp đồng, giao dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch cần chứng thực trước mặt người thực hiện chứng thực
Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu)
Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của các bên giao dịch (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao không chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu)
Giấy tờ chứng minh quyền sỡ hữu bất động sản trong hợp đồng, giao dịch
Hợp đồng, văn bản về nhà ở (03 bản chính như nhau)
Ngoài các giấy tờ trên, tuỳ từng trường hợp, thành phần hồ sơ phải có thêm các giấy tờ sau
Giấy chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng) hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa kết hôn) hoặc giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng hoặc các giấy tờ thay thế khác đối với trường hợp chuyển dịch nhà ở không thể hiện rõ ràng chủ sở hữu
Giấy uỷ quyền và giấy tờ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người được ủy quyền nếu một hoặc trong hai bên có ủy quyền
Chứng minh nhân dân của người làm chứng hoặc giấy tờ tùy thân khác trong trường hợp có nhân chứng
Giấy tờ chứng minh là người đại diện theo pháp luật đối với các trường hợp giám hộ
Giấy tờ chứng minh hay văn bản đồng ý của sở hữu chung khác hoặc khước từ quyền mua tài sản của sở hữu chung khác đối với các trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung
Trường hợp một trong các sở hữu chung chết, thì phải có thêm:
Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh hợp lệ khác;
Tờ khai di sản thừa kế;
Tờ thoả thuận về việc đồng ý chuyển dịch tài sản của các đồng thừa kế.
Trường hợp là pháp nhân, thì hồ sơ còn phải có:
Quyết định thành lập pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác;
Quyết định công nhận hoặc bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân hoặc văn bản ủy quyền đại diện pháp nhân nếu ủy quyền.
Trường hợp tài sản thuộc sở hữu của công ty Trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần thì phải có điều lệ công ty hoặc biên bản của hội đồng quản trị hoặc nghị quyết của đại hội cổ đông về việc chuyển dịch nhà ở và cử người đại diện ký hợp đồng
Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở phải có giấy tờ chứng minh quyền mua nhà ở theo quy định tại điều 121 Luật Đất đai 2003
Trường hợp chứng thực nhà ở của người được giám hộ, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người giám sát việc giám hộ
Sơ đồ tách thửa do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập đối với giao dịch nhà ở chỉ liên quan đến một phần diện tích thửa đất
Trường hợp thừa kế nhà ở thì phải có giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản, nếu là người được hưởng di sản theo pháp luật; Di chúc, giấy chứng tử của người để lại di sản, nếu là người được hưởng di sản theo di chúc mà trong di chúc đó không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người; Giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản mà người nhận thừa kế là người duy nhất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chứng thực; Mức lệ phí thu theo giá trị tài sản hoặc giá trị ghi trong hợp đồng theo từng trường hợp cụ thể từ 10.000đ/trường hợp đến 2.000.000đ/trường hợp tại Biểu mức thu lệ phí chứng thực áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

0
22