Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006556-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận. Trong trường hợp người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh không có điều kiện trực tiếp đến nộp hồ sơ (trừ trường hợp người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột) thì phải có giấy ủy quyền
Thời hạn giải quyết: 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm, thì thời gian xác minh thêm là không quá 03 (ba) ngày làm việc và được tính cộng vào thời gian giải quyết nêu trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp bản chính giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ đối chiếu với sổ khai sinh còn lưu trữ tại phòng hoặc tại Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận
Bước 4: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký và cấp.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính Giấy khai sinh mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung (do được thay đổi, cải cách hộ tịch; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính; bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch) mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được
Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (mẫu STP/HT-2006-KS.3)
Bản chính Giấy khai sinh cũ, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung (do được thay đổi, cải cách hộ tịch; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính; bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch) (nếu có)
Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (mẫu STP/HT-2006-KS.3)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Hộ tịch 10.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006556-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22