Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006580-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Cán bộ Phòng Tư pháp tại Bộ phận "một cửa" tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký
Xuất trình bản chính hợp pháp kèm bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: Theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức cần chứng thực bản sao
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chứng thực - 1.000đ/trang. - Từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500đ, tối đa không quá 50.000đ/bản.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
27