Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006670-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị quận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cơ quan chuyên ngành có yêu cầu về cấp giấy phép thi công các công trình như: điện chiếu sáng công cộng, điện phục vụ cho sản xuất và thắp sáng, cung cấp năng lượng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, bảng tin
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ xin phép, Cán bộ tại Bộ phận một cửa của văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và đảm bảo các điều kiện theo Quy định.
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Cán bộ tiếp nhận lập Biên nhận hồ sơ , ghi vào sổ theo dõi. Chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cán bộ chuyên môn của Phòng quản lý đô thị để giải quyết.
- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Hướng dẫn Tổ chức, cơ quan chuyên ngành tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để được cấp phép theo quy định.
Bước 3: Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ Cán bộ thuộc Bộ phận một cửa của văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, Cán bộ phụ trách ký vào Biên nhận hồ sơ nêu trên.
- Cán bộ phụ trách kiểm tra tính pháp lý hồ sơ:
+ Nếu đạt : Ghi vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ.
+ Nếu không đạt : Ghi phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ cho Bộ phận một cửa.
- Cán bộ phụ trách có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, đơn vị chuyên ngành về thời gian đi kiểm tra thực địa. Nội dung kiểm tra thực địa : Kiểm tra vị trí, diện tích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại vị trí xin phép, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.
+ Nếu đạt : Lập giấy phép trình lãnh đạo ký.
Trường hợp đào nền đường, vỉa hè để thi công đường ống cấp nước phục vụ hộ riêng lẻ thì trình Lãnh đạo phòng ký giấy phép.
Các trường hợp khác trình Lãnh đạo phòng soát xét, lập danh sách trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận ký.
+ Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết: báo cáo lãnh đạo phòng, ghi phiếu hướng dẫn nêu rõ vướng mắc và chuyển hồ sơ cho Bộ phận một cửa để thông báo cho công dân.
Bước 4: Trường hợp Ủy ban nhân dân Quận ký giấy phép:
Chuyên viên được phân công của Phòng Quản lý Đô thị:
- Chuyển giấy phép đã được lãnh đạo phòng soát xét đến văn thư Ủy ban nhân dân Quận để trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân ký giấy phép, đóng dấu;
- Chuyển Giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho khách hàng;
- Ghi số và vào sổ lưu giấy phép thi công.
Bước 5: Trường hợp phòng quản lý đô thị ký giấy phép:
Chuyên viên được phân công của Phòng Quản lý Đô thị:
- Chuyển giấy phép đã ký đến văn thư Phòng đóng dấu.
- Chuyển Giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho khách hàng;
- Ghi số và vào sổ lưu giấy phép thi công.
Bước 6: Nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Giao giấy phép cho khách hàng và kết quả giao nhận thể hiện ở sổ ký nhận giấy phép thi công
Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công
01 bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công công trình (có đơn vị tư vấn thiết kế đủ tư cách pháp nhân hoặc cơ quan chuyên ngành lập), có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông
Văn bản thỏa thuận với các ngành liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép thi công trên đường bộ đang khai thác - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006670-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
64