Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006723-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc. Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện), cơ quan, tổ chức cấp bản sao phải gửi cho người yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thủ tục. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung để hoàn chỉnh
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã cấp bản sao, trình chủ tịch ký
Bước 4: Trả hồ sơ cho cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết
Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là:
- Người đã được cấp bản chính.
Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc không phải là người đã được cấp bản chính thì phải là người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền của người được cấp bản chính
Phiếu yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác
Giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc (áp dụng cho trường hợp người yêu cầu là các đối tượng được quy định tại khoản 2, 3 Điều 8 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp bản sao từ sổ gốc 3.000đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [8]
Tiếp nhận các đối tượng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực đến hợp đồng làm việc tại các đơn vị - Đà Nẵng
Đăng ký cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Đà Nẵng
Đăng ký cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản - Đà Nẵng
Đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Đà Nẵng
Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng - Đà Nẵng
Điều chỉnh Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng - Đà Nẵng
Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng - Đà Nẵng
Cho phép tổ chức đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng - Đà Nẵng
TTHC đang xem
Cấp bản sao từ sổ gốc - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006723-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
83