Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-007798-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc diện xin ý kiến bộ Công Thương thì thời hạn 35 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng (Ban quản lý)
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ theo quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện
Bước 3: Ban quản lý sẽ xem xét, kiểm tra hoặc lấy ý kiến các Bộ ngành liên quan (đối với dự án yêu cầu phải có ý kiến của Bộ Ngành)
Bước 4: + Trường hợp đồng ý cho dự án đầu tư thì Ban quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.
+ Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì Ban quản lý có văn bản trả lời cho nhà đầu tư trong đó nêu rõ lý do không đồng ý cấp.
Bản đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu
Điều lệ doanh nghiệp điều chỉnh/sửa đổi đối với nội dung bị thay đổi do bổ sung ngành, nghề kinh doanh
Trường hợp bổ sung ngành, nghề kinh doanh có vốn pháp định thì phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền; ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải có bản giải trình đáp ứng các điều kiện theo quy định
Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/ Chủ sở hữu công ty về nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh
Bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh (đối với trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh về hoạt động mua bán hàng hóa đề nghị điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh)
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ hồ sơ gốc) và 02 (bộ hồ sơ photo)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký đề nghị điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh) - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-007798-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [5]

0
11