Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-008744-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm B, 10 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm C
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức lập hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ “ một cửa” để nhận giấy biên nhận hồ sơ theo qui định
Bước 2: Tổ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý điện giải quyết
Bước 3: Phòng Quản lý điện triển khai thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình điện, điện chiếu sáng (có kiểm tra thực tế, đối chiếu, so sánh với thiết kế sơ bộ trong dự án đã đwocj phê duyệt, văn bản công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính, các bộ đơn giá, định mức, chế độ xây dựng cơ bản hiện hành...)
Bước 4: Phòng Quản lý điện dự thảo Quyết định phê duyệt (đối với công trình dưới 10 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C) trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký ban hành hoặc dự thảo Kết quả thẩm định (đối với công trình trên 10 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C và công trình thuộc dự án nhóm B) trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký để trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt
Bước 5: Phòng Quản lý điện vào sổ theo dõi và chuyển cho Tổ tiếp nhận viết biên lai thu phí thẩm định, trả hồ sơ thiết kế kỹ thuật- dự toán thẩm định hoàn thành cho Chủ đầu tư hoặc đơn vị điều hành dự án
Bước 6: Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án nộp phí thẩm định và nhận hồ sơ thiết kế kỹ thuật- dự toán thẩm định hoàn thành tại Tổ tiếp nhận hồ sơ “một cửa”
Tờ trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán của Chủ đầu tư : 01 bản
Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế sơ bộ đã được phê duyệt cùng dự án : 01 bộ
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng và Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng : 02 bộ
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán và Biên bản nghiệm thu thiết kế kỹ thuật - dự toán : 02 bộ
Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan
Hồ sơ pháp lý, điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, dự toán như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động điện lực phù hợp với công việc thực hiện; Chứng chỉ hành nghề của Chủ nhiệm khảo sát xây dựng, Chủ nhiệm đồ án thiết kế hoặc người chủ trì thiết kế
Văn bản thoả thuận điểm đấu nối vào lưới điện giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng với Chủ đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt phương án cấp điện phụ tải mới của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng (nếu có)
Các văn bản giải trình khác như Bảng báo giá thiết bị, vật tư, vật liệu điện, catalogue...đối với các thiết bị, vật tư, vật liệu điện không có trong văn bản Công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính để tham khảo trong quá trình thẩm định
Đĩa mềm hoặc đĩa CD dự toán : 01 đĩa
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng
Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định Tính theo công thức nội suy
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình điện, điện chiếu sáng - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-008744-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
52