Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-009208-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Một (01) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những hồ sơ phức tạp cần phải tiến hành xác minh, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoặc phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên thì thời hạn giải quyết không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy ủy quyền (đã được công chứng)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Phòng công chứng
Bước 2: Phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đầy đủ)
Bước 3: Công chứng viên ký
Bước 4: Nộp phí, đóng dấu
Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu)
Chứng minh nhân dân, hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác thay thế của các bên
Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy xác nhận tài sản riêng (nếu đã có vợ chồng) hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân
Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của người làm chứng trong trường hợp có nhân chứng
Giấy tờ có liên quan đến nội dung ủy quyền
Giấy ủy quyền (theo mẫu)
Trong trường hợp tổ chức là pháp nhân thì phải bổ sung các loại giấy tờ sau đây:
- Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (bản sao hợp pháp);
- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền đại diện của pháp nhân nếu ủy quyền;
- Chứng minh nhân dân, hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện pháp nhân.
Ủy quyền liên quan đến tài sản thuộc các trường hợp sau:
- Một trong các chủ sở hữu chung đã chết thì phải bổ sung các loại giấy tờ sau đây:
+ Giấy chứng tử hoặc giấy tờ hợp pháp khác;
+ Tờ khai di sản thừa kế (theo mẫu);
+ Văn bản thỏa thuận (theo mẫu) của các đồng thừa kế về việc đồng ý nhường toàn bộ phần di sản được thừa kế cho người ủy quyền;
- Đối với tài sản của người được giám hộ thì phải có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ theo quy định pháp luật;
- Đối với việc ủy quyền tài sản của Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thì phải có văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản có thẩm quyền;
- Đối với việc ủy quyền tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của pháp nhân thì phải có Điều lệ của pháp nhân. Trường hợp Điều lệ pháp nhân không quy định rõ thẩm quyền của người đứng đầu pháp nhân thì phải có biên bản của Hội đồng thành viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc đồng ý ủy quyền tài sản và cử người đại diện ký kết hợp đồng.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng hợp đồng , giao địch không theo giá trị tài sản 20.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [12]
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp - Đà Nẵng
Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh) - Đà Nẵng
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Đà Nẵng
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng - Đà Nẵng
Đăng ký bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi - Đà Nẵng
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác - Đà Nẵng
Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần - Đà Nẵng
Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ - Đà Nẵng
Đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Đà Nẵng
Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với công ty nhận sáp nhập (Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác cùng loại) - Đà Nẵng
Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Đà Nẵng
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu: Áp dụng đối với từng loại thực phẩm của một cơ sở sản xuất và chưa được xác nhận nội dung quảng cáo hoặc sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bị hủy bỏ) - Đà Nẵng
TTHC đang xem
Công chứng Giấy ủy quyền - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-009208-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21