Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-009613-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu này, nộp tại Sở Tư pháp
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đầy đủ
Bước 3: Sở Tư pháp nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ, xác minh và giải quyết
Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân
Tờ khai yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh
Bản chính hoặc bản sao giấy khai sinh cũ (nếu có)
Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu và người uỷ quyền (nếu có)
* Lưu ý: Trong trường hợp đương sự không thể về nước để trực tiếp đăng ký lại thì có thể ủy quyền cho thân nhân trong nước thực hiện. Văn bản uỷ quyền phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt có công chứng. nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ ,chồng, con, anh, chị,em, ruột thì không cần văn bản ủy quyền.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-009613-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30