Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-011145-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân hòan thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ “ một cửa” để nhận giấy biên nhận hồ sơ theo qui định
Bước 2: Tổ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý thương mại giải quyết, tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở giải quyết
Bước 3: In giấy phép và trình lãnh đạo Sở duyệt cấp Giấy phép cho thương nhân
Bước 4: Vào sổ và chuyển cho Tổ tiếp nhận viết biên lại thu lệ phí và trả lại cho Thương nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng
Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an tòan thực phẩm và bảo vệ môi trường theo qui định của pháp luật
Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu
Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác), tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu theo Phụ lục 6 (Kèm theo Thông tư số 10/2008/TT-BCT)
Bản gốc Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu
Phương án kinh doanh
Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh ban buôn ( hoặc đại lý bán buôn) rượu theo Phụ lục 6
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp đổi 50.000đ/giấy Riêng địa bàn 03 xã miền Núi (Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Bắc) huyện Hòa Vang áp dụng mức thu bằng 50% mức thu trên
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-011145-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29