Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-011786-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nhận mẫu hồ sơ tại tổ tiếp nhận và trả hồ sơ (Tổ 1 cửa) tại Sở y tế, điền đầy đủ thông tin trên mẫu theo hướng dẫn, nộp hồ sơ tại tổ 1 cửa.
- Tổ 1 cửa xem hồ sơ đã đầy đủ chưa. Nếu đầy đủ thì ghi phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả hồ sơ.
- Tổ 1 cửa chuyển hồ sơ sang phòng quản lý hành nghề y tế tư nhân, phòng quản lý hành nghề đọc và kiểm tra lại lần cuối xem đã đầy đủ và đúng chưa. Nếu đầy đủ và đúng, phòng quản lý hành nghề lên kế hoạch đi thẩm định cơ sở và ngày, giờ họp xét cấp giấy chứng nhận hành nghề.
- Hội đồng xét hành nghề họp, xét cấp chứng nhận hành nghề Y, Y học cổ truyền.
- Sở Y tế cấp Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, Y học cổ truyền.Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
- Trả kết quả giải quyết hồ sơ khi đến thời gian hẹn.
- Theo hướng dẫn của Thông tư số: 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 thời hạn nhận và trả hồ sơ là 15 ngày làm việc.
Bước 2: Tổ 1 cửa xem hồ sơ đã đầy đủ chưa. Nếu đầy đủ thì ghi phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả hồ sơ
Bước 3: Tổ 1 cửa chuyển hồ sơ sang phòng quản lý hành nghề y tế tư nhân, phòng quản lý hành nghề đọc và kiểm tra lại lần cuối xem đã đầy đủ và đúng chưa. Nếu đầy đủ và đúng, phòng quản lý hành nghề lên kế hoạch đi thẩm định cơ sở và ngày, giờ họp xét cấp giấy chứng nhận hành nghề
Bước 4: Hội đồng xét hành nghề họp, xét cấp chứng nhận hành nghề Y, Y học cổ truyền
Bước 5: Sở Y tế cấp Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, Y học cổ truyền. Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Bước 6: Trả kết quả giải quyết hồ sơ khi đến thời gian hẹn
Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, Y học cổ truyền tư nhân
Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền
Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản kê khai nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật
Bản giá dịch vụ và cam kết thực hiện qui định về giá
02 ảnh 3x4 (để làm bảng tên)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, Y học cổ truyền
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, Y học cổ truyền 350.000đ
TTHC đang xem
Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, Y học cổ truyền - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-011786-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
57