Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-019144-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà nẵng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
Bước 2: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư xem xét giải quyết trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp
Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo bán doanh nghiệp theo mẫu
Bản sao Chứng minh nhân dân của chủ doanh nghiệp mới
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thay đổi Đăng ký kinh doanh; mức lệ phí 20.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-019144-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19