Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-019191-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Vốn ODA
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các chủ dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan đơn vị đề xuất danh mục và xây dựng đề cương sơ bộ dự án cần vận động ODA
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét nội dung của đề cương dự án phù hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố. Nếu Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý thì dự án được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ trình xin vốn ODA cho dự án của Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ xem xét và gửi hồ sơ đến các Bộ liên quan để lấy ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt
Bước 4: + Sau khi dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ gửi hồ sơ dự án đến nhà tài trợ để vận động nguồn vốn ODA. Nếu dự án được nhà tài trợ chấp thuận thì sẽ được triển khai thực hiện theo đúng quy trình
+ Trường hợp chủ dự án trực tiếp làm việc với nhà tài trợ và được nhà tài trợ cam kết hỗ trợ nguồn vốn ODA cho dự án, thì chủ dự án gửi hồ sơ dự án kèm theo văn bản cam kết của nhà tài trợ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố, sau đó Ủy ban nhân dân thành phố gửi hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy trình trên
Đề cương chi tiết của dự án và văn bản đề nghị tài trợ nguồn vốn ODA
Đối với trường hợp chủ dự án trực tiếp làm việc với nhà tài trợ thì hồ sơ còn kèm theo văn bản cam kết của nhà tài trợ về việc hỗ trợ nguồn ODA cho dự án
Số bộ hồ sơ: 20 bộ đề cương chi tiết (10 bộ tiếng Việt và 10 bộ tiếng Anh)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quy trình xúc tiến các chương trình dự án ODA - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-019191-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Vốn ODA
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
12