Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-021654-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ như hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp tại Chi cục thủy sản
Bước 2: Chi cục thủy sản tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân (hướng dẫn nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ)
Bước 3: Kiểm tra hồ sơ, cấp chứng chỉ. Nếu không cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Đơn xin cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản
Bản sao có công chứng bằng cấp chuyên môn từ Trung cấp trở lên
Giấy khám sức khoẻ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Giấy chứng chỉ hành nghề về SX, KD, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, thử nghiệm thuốc thú y, CPSH, VSV, hoá chất; xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật và các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác có liên quan đến thú y thủy sản 40.000đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-021654-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
60