Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-022498-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký tàu cá chuẩn bị hồ sơ như hướng dẫn tại mục 7 Biểu này, nộp hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận Chi cục Thủy sản. Sau khi kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với cơ sở dữ liệu, nếu đầy đủ và hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận thu phí, lệ phí và viết biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ
Bước 2: Hồ sơ được chuyển cho cán bộ trực tiếp giải quyết và lập hồ sơ xong chuyển về cho bộ phận văn thư lưu trữ (thuộc tổ tiếp nhận và trả hồ sơ)
Bước 3: Cán bộ văn thư lưu trữ photo, sắp xếp hồ sơ trình Lãnh đạo ký, Lãnh đạo ký xong trả lại cho Tổ tiếp nhận cập nhật dữ liệu và trả hồ sơ
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Tờ khai đăng ký tàu cá
Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu
Biên lai nộp thuế trước bạ cả máy tàu và vỏ tàu (bản chính)
Ảnh màu 9x12
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký tàu cá
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Đăng ký tàu cá (Cấp mới) - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-022498-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
15