Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-023978-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thông qua các thành viên trong Hội đồng do Sở Xây dựng chủ trì
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoàn thiện hồ sơ theo muc 7 của Biểu này và nộp tại Sở Xây dựng
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung và hoàn thiện nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ theo quy định để cấp chứng chỉ hành nghề
Bước 3: Sở Xây dựng nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ theo điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề được quy định tại Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng. Nếu thông tin cung cấp chưa đầy đủ thì có thể báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề biết để bổ sung
Bước 4: Khi hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đáp ứng theo điều kiện được quy định, Sở Xây dựng lập danh mục tóm tắt hồ sơ năng lực gửi đến các thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề nghiên cứu và có ý kiến (thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được công văn của Sở Xây dựng)
Bước 5: Sở Xây dựng tổng hợp, cấp chứng chỉ hành nghề thông qua các ý kiến đề xuất, thực hiện nhập dữ liệu vào “phần mềm cấp chứng chỉ hành nghề ” theo quy định chung của Bộ xây dựng
Bước 6: Sở Xây dựng hoàn thiện chứng chỉ hành nghề và cấp cho công dân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp (cao đẳng, trung cấp) đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp;
- Đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 5 năm;
- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do cơ sở đào tạo được Bộ XD công nhận;
- Đạo đức nghề nghiệp tốt, chưa có hành vi gây ra sự cố, hư hỏng, làm giảm chất lượng công trình trong công tác giám sát thi công xây dựng.
- Có sức khỏe đảm nhận được công tác giám sát thi công xây dựng công trình trên hiện trường.
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình theo mẫu, kèm theo 03 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký
Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ hành nghề
Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề
Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các Hội nghề nghiệp theo mẫu
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 200.000 đồng Việt Nam
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) giám sát thi công xây dựng công trình - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-023978-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28