Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-027274-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ và đề nghị
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 10 ngày; tại Sở Nội vụ: 06 ngày. Việc giải quyết tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh được giải quyết 1 lần vào tháng 7 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân cán bộ công chức viên chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tập hợp hồ sơ và chuyển cho Phòng chuyên môn (Phòng tổ chức cán bộ)
Bước 4: Phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ của công dân; xem xét nhu cầu về biên chế cán bộ, công chức, viên chức của ngành; tham mưu cho Hội đồng xét duyệt thuyên chuyển, tiếp nhận của Sở phê duyệt
Bước 5: Hội đồng xét duyệt thuyên chuyển, tiếp nhận của Sở tiến hành họp xét duyệt. Kết quả họp được ghi nhận vào Biên bản họp
Bước 6: Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng xét duyệt tiếp nhận của Sở; Phòng Tổ chức cán bộ lập danh sách, hồ sơ đề nghị tiếp nhận trình lãnh đạo Sở ký báo cáo Sở Nội vụ thành phố
Bước 7: Trên cơ sở đề nghị của Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ xem xét có ý kiến về việc tiếp nhận CBCCVC
Bước 8: Trên cơ sở ý kiến tiếp nhận của Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT có công văn đề nghị các cơ quan quản lý CBCCVC đang công tác biết và hoàn thành các thủ tục thuyên chuyển công tác
Bước 9: Qua kiểm tra hồ sơ thuyên chuyển chuyển và nhu cầu bổ sung biên chế ở các đơn vị, Phòng TCCB dự thảo quyết định trình Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định
Bước 10: Phòng tổ chức cán bộ trả lời kết quả cho đương sự chuyển cho Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở:
+ Thông báo kết quả về việc đồng ý tiếp nhận hoặc chưa giải quyết nguyện vọng.
+ Trả lại hồ sơ của công dân chưa được giải quyết
Bước 11: Phòng Tổ chức cán bộ lưu hồ sơ tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố theo quy định
Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp)
Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp
Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (theo mẫu lý lịch 2a-BNV)
Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức
Phiếu đánh giá công chức trong 02 năm gần nhất
Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch (bản sao có chứng thực)
Phiếu khám sức khỏe của Bệnh viện cấp huyện trở lên, có giá trị trong thời hạn 6 tháng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức ngoài thành phố - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-027274-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29