Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-027324-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hiệu trưởng, Hiệu phó nhà trường xem xét hồ sơ và đề nghị
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày. Việc tiếp nhận học sinh chuyển đến Sở Giáo dục được giải quyết 2 đợt: Đợt 1 (Đầu năm học): từ ngày 01/8 đến ngày 30/8; Đợt 2 (Giữa năm học): từ ngày 15/01 đến ngày 30/01
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Học sinh tự liên hệ tại trường có nguyện vọng chuyển đến. Nếu trường còn chỗ học theo qui định, Hiệu trưởng ghi ý kiến tiếp nhận vào đơn của học sinh sau khi kiểm tra hồ sơ của học sinh đầy đủ, hợp lệ
Bước 2: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tập hợp hồ sơ và chuyển cho Phòng chuyên môn (Phòng Giáo dục trung học)
Bước 4: Phòng Giáo dục trung học chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ của công dân; xem xét, tham mưu lãnh đạo Sở phê duyệt
Bước 5: Sau khi lãnh đạo Sở phê duyệt, phòng Giáo dục trung học cấp giấy giới thiệu và chuyển hồ sơ lại cho Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ
Bước 6: Tổ tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả lại cho công dân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chương trình học tập :
- Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam.
- Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường THPT ở Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình qui định của lớp học đó.
- Học sinh muốn vào học trường chuyên biệt (trường chuyên, trường chất lượng cao) phải thực hiện theo Qui chế của trường chuyên biệt đó.
Tuổi : Được gia hạn thêm một tuổi so với qui định của cấp học
Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký
Học bạ (bản gốc và bản dịch sang Tiếng Việt)
Bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp Trung học cơ sở tương đương bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của Việt Nam (bản gốc và bản dịch sang Tiếng Việt)
Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có)
Bản sao giấy khai sinh
Các giấy tờ hợp lệ xác nhận việc chuyển chỗ ở của gia đình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-027324-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
25