Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-028923-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu này, trong đó có ý kiến của phòng Văn hóa - Thể thao quận huyện và nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ : Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm tra thực tế địa điểm hoạt động karaoke và lập Biên bản kiểm tra điều kiện hoạt động karaoke;
- Nếu đủ điều kiện Sở sẽ cấp phép.
- Nếu không đủ điều kiện Sở sẽ không cấp phép và trả lời đương sự bằng văn bản.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả khi đến thời gian hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Địa điểm hoạt động phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử-văn hoá, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.
- Phòng karaoke phải có diện tích từ 20m2 trở lên không kể công trình phụ., đảm bảo đầy đủ về phòng chống cháy nổ.
- Cửa phòng phải là cửa kinh không mãu,bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.
- Không được đặt khoá chốt bên trong hoặc đặt thiết bị báo động.
Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu)
Giấy phép kinh doanh karaoke (nếu cấp đổi)
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích kinh doanh (chứng thực)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chứng thực)
Văn bản đồng ý của các hộ liền kề hoặc văn bản xác nhận các hộ liền kề không có ý kiến
Biên bản kiểm tra điều kiện hoạt động karaoke của phòng Văn hóa - Thể thao quận huyện
Số bộ hồ sơ:
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
31