Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-103255-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân và tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ bộ phận tiếp nhận nhận hồ sơ và chuyển công chức chuyên môn xử lý
Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ. Trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công suất dưới 20 CV
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ lên Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu)
Giấy phép khai thác thủy sản cũ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Xác nhận đề nghị gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công xuất dưới 20 cv - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-103255-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
7