Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-106655-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Một (01) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những hồ sơ phức tạp cần phải tiến hành xác minh, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoặc phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên thì thời hạn giải quyết không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng vay tiền (tính trên giá trị khoản vay) đã được Công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu này, nộp tại Phòng công chứng
Bước 2: Phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đầy đủ)
Bước 3: Công chứng viên ký
Bước 4: Nộp phí, đóng dấu
Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu)
Chứng minh nhân dân, hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác thay thế của các bên. Trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền hợp pháp
Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy xác nhận tài sản riêng (nếu đã có vợ chồng) hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân
Giấy tờ sở hữu tài sản;
- Trong trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đã chết thì phải bổ sung các loại giấy tờ sau đây:
+ Giấy chứng tử;
+ Tờ khai di sản thừa kế (theo mẫu);
+ Văn bản thỏa thuận (theo mẫu) của các đồng thừa kế về việc đồng ý nhường toàn bộ phần di sản được thừa kế.
Dự thảo bản chính hợp đồng mua bán tài sản (nếu có)
Trong trường hợp tổ chức là pháp nhân thì phải bổ sung các loại giấy tờ sau đây:
- Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (bản sao hợp pháp);
- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền đại diện của pháp nhân nếu ủy quyền;
- Chứng minh nhân dân, hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác của người đại diện pháp nhân.
- Đối với tài sản của người được giám hộ thì phải có sự đồng ý của người giám hộ theo quy định pháp luật;
- Đối với tài sản của Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thì phải có văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản có thẩm quyền;
- Đối với tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của pháp nhân thì phải có Điều lệ của pháp nhân. Trường hợp Điều lệ pháp nhân không quy định rõ thẩm quyền của người đứng đầu pháp nhân thì phải có biên bản của Hội đồng thành viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc đồng ý ủy quyền tài sản và cử người đại diện ký kết hợp đồng.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng Hợp đồng 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng Hợp đồng vay tiền (tính trên giá trị khoản vay) - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-106655-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21