Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-116290-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ, xác minh (Việc bổ sung hộ tịch kết thúc tại bước này)
Bước 4: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký ban hành quyết định
Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)
Bản chính Giấy khai sinh của người cần bổ sung hộ tịch
Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch như: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu gia đình, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, lý lịch, gia phả họ tộc, biên bản họp họ tộc, giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhân thân..., sổ Bảo hiểm xã hội, văn bằng, chứng chỉ v.v. (nộp bản photo kèm theo bản chính để Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu)
Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Trong trường hợp người yêu cầu bổ sung hộ tịch không có điều kiện trực tiếp đến nộp hồ sơ (trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột) thì phải có giấy ủy quyền
+ Một số thủ tục cần lưu ý khi nộp hồ sơ:
- Việc bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
- Việc bổ sung hộ tịch cho người từ đủ 9 (chín) tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.
- Trường hợp bổ sung hộ tịch trong phần khai về cha, mẹ trong giấy khai sinh con, nếu giấy tờ cá nhân của cha, mẹ có các dữ kiện hộ tịch không thống nhất thì yêu cầu xuất trình giấy khai sinh của cha, mẹ để làm cơ sở cho việc bổ sung hộ tịch.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)

0
28