Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-BS10
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay. Trường hợp phức tạp thì thời gian giải quyết 01 ngày. Trường hợp có yêu cầu chứng thực tại nhà riêng thì thời gian giải quyết không quá 02 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn
Bước 2: Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, sau đó chuyển Phòng Tư pháp xử lý
Bước 3: Công chức Phòng Tư pháp xử lý hồ sơ, sau đó chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các bên hợp đồng, giao dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch cần chứng thực trước mặt người thực hiện chứng thực
Phiếu yêu cầu chứng thực
Hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài), giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu là vợ chồng), giấy xác nhận độc thân hoặc giấy tờ hợp lệ khác thay thế của các bên hoặc của người được ủy quyền của các bên nếu có ủy quyền
Chứng minh nhân dân của người làm chứng hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ trong trường hợp có nhân chứng
Trường hợp chứng thực tài sản của người chưa thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự thì phải do cha mẹ hoặc người giám hộ làm đại diện và phải xuất trình các giấy tờ chứng minh là người đại diện theo pháp luật của người đó. Việc chứng thực tài sản của người được giám hộ phải có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ
Trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung thì phải có văn bản đồng ý của sở hữu chung khác hoặc văn bản khước từ quyền mua tài sản của sở hữu chung khác hoặc giấy tờ chứng minh trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua
Trường hợp một trong các sở hữu chung chết, thì phải có thêm:
+ Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh hợp lệ khác (xuất trình bản chính kèm với bản sao)
+ Tờ khai di sản thừa kế
+ Tờ thỏa thuận về việc đồng ý chuyển dịch tài sản của các đồng thừa kế để làm thủ tục khai nhận phần di sản thừa kế của người chết và thực hiện niêm yết 30 ngày tại địa phương
- Hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu động sản trong hợp đồng, giao dịch cần chứng thực
Trường hợp là pháp nhân, thì hồ sơ còn phải có:
+ Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác
+ Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc văn bản ủy quyền đại diện pháp nhân nếu ủy quyền
+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của người đại diện pháp nhân
Trường hợp tài sản thuộc sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, phải có Điều lệ Công ty. Trường hợp Điều lệ Công ty không quy định rõ thẩm quyền của người đứng đầu pháp nhân, thì phải có biên bản của hội đồng thành viên hoặc nghị quyết của hội đồng thành viên về việc thay đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản và cử người đại diện ký hợp đồng
Trường hợp chứng thực văn bản đấu giá tài sản, thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản
Trường hợp chuyển dịch tài sản của Nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thì phải có văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí * Đối với cá nhân, tổ chức Việt Nam: + Mua bán, tặng cho, đổi tàu biển: 0,2% giá trị tài sản, mức thu thấp nhất là 50.000 đồng, cao nhất không quá 3.000.000 đồng + Mua bán, tặng cho, đổi xe máy, ô tô, tài sản khác: 10.000đồng/1 trường hợp * Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài: + Mua bán, tặng cho, đổi tàu biển: 0,2% giá trị tài sản, mức thu thấp nhất là 20 USD, cao nhất là không quá 1.500 USD + Mua bán, tặng cho, đổi xe máy, ô tô, tài sản khác: 10 USD/1 trường hợp * Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có yêu cầu thì thu giống như cá nhân, tổ chức trong nước (theo Công văn 2172/TPCC ngày 08/12/1999 của Bộ Tư pháp)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-BS10
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25